MIJMERDICHT

toegevoegd op 7 mei 2006



Vele toepassingen van Hennep (touw):
toepassing 1
toepassing 2
toepassing 3

Ontdaan


Hij staat op een berg en
Kijkt naar de stad
Recht van hem een boom en
Links van hem een kat

Hij is ontdaan
Ontdaan van alles
Ontdaan over alles
Bekijkt zijn land

Het land is ontdaan
Ontdaan van alles
Ontdaan van zijn oogst
Hij staart, is slechts figurant

Troo(g)steloos

Het land was hem zó lief
Nu gedwongen op zoek naar een alternatief
Wie vindt er nog iets wat hem past?

Ja touw, dat kan hij verbouwen
Hennep als oplossing geeft vertrouwen
Hij pint zijn toekomst aan het heden vast

Lage lonen, alles efficiënt en goedkoop
Boeren moeten opportuun op zoek naar dope

Hij staat op een berg en ziet
Zingt zachtjes zijn nederlied

Edcon

klik hier om terug te keren naar mijmerdichten van Edcon